Outbound Marketing Nedir?

Outbound marketing, geleneksel pazarlama ve reklam sistemiyle çalışan kitlesel pazarlama yaklaşımıdır. Bu pazarlama yöntemi genellikle yeni hizmet veremeye başlamış ve hedef kitlesini net olarak oluşturamamış işletmeler tarafından tercih edilir. Outbound marketin sayesinde potansiyel müşteriler ürün ve hizmet satın almaya yönlendirilebilir. 

Outbound marketingi günümüz dijital pazarlama yöntemlerinden ayıran en dikkat çekici yanı tek yönlü iletişim kurulmasıdır. Outbound marketing kanalları televizyon, radyo, dergi, fuar, seminer, gazete, banner, sms, e-posta olduğundan sadece ürünün özellikleri müşteriye aktarılabilir.

Outbound marketing kampanyaları doğru bir şekilde planlanmadığında çok yüksek harcamalara düşük dönüşümler alınabilir. Çünkü markalar yanlış zamanlarda ve yerlerde müşterilere görünebilir. Bu tarz durumların yaşanmaması için hedef kitleyi belirleyip rakiplerden ayrıştıracak dikkat çekici reklamlar hazırlanmalıdır. Markanın hedef kitlenin ihtiyaç ve beklentilerini karşıladığını gösteren içerikler üretilmelidir. 

Inbound ve Outbound Pazarlama Arasındaki Fark Nedir?

Inbound pazarlama, yeni nesil dijital pazarlama tekniklerini uygulayan ve marka bilinirliği oluşturmak için kullanılan pazarlama yöntemidir. Inbound pazarlama kaliteli içerik üretme temeline kurulmuştur. Potansiyel müşterilere ihtiyaçları olan değer katılarak ürün ve hizmet pazarlaması gerçekleştirilir. 

Outbound pazarlama ve inbound pazarlama arasındaki en temel fark kurgulanma amaçlarıdır. Outbound pazarlama, büyük kitlelere hitap ederek satın alma kararlarını etkilemek üzerine yapılır. Yani ulaşılan kişilerin markanın ürünleriyle ilgilenip ilgilenmediği ölçülür; satın alma eğilimlerine dikkat edilir. Inbound pazarlama ise marka bilinirliği, marka güvenirliği ve sadık müşteri kitlesi oluşturmak üzere yapılır. Inbound pazarlamada hitap edilen kitle outbound pazarlamaya göre daha kısıtlıdır. Ulaşılan kişiler potansiyel müşterilerdir ve markadan haberdar olmaları sağlanır.

Bu iki pazarlama arasındaki bir diğer fark iletişim unsurlarıdır. Outbound pazarlamada tek yönlü bir iletişim vardır. Firma anlatmak istediklerini reklam kanalıyla müşterilere iletir ancak müşterilerden geri dönüş alınabilecek iletişim bağlamı kurulmaz. Inbound pazarlamada ise müşteri ile iletişim trafiği oluşturabilecek çeşitli kanallar yaratılır.

Inbound pazarlama ve outbound pazarlama arasındaki bir diğer önemli fark maliyettir. Outbıund pazarlamada geleneksel yöntemler kullanıldığından büyük harcamalar yapılır. Inbound pazarlamada ise dijital dünyanın yarattığı nimetlerden faydalanılarak küçük bütçelere büyük işler yapılabilir. 

İşletme veya markanıza uygun pazarlama yöntemlerinin neler olabileceğine karar veremiyorsanız, bu işi bize bırakabilirsiniz. Yılların verdiği sektör bilgimizle ve uzman ekibimizle daima yanınızdayız.