Marka Nedir?

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununun 4. maddesinde yer alan tanıma göre marka, bir teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlaması ve mark sahibine sağlanan korumanın konusunun açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayabilecek şekilde sicilde gösterilebilir olması şartıyla kişi adları dahil sözcükler, şekiller, renkler, harfler, sayılar, sesler ve malların veya ambalajlarının biçimi olmak üzere her tür işaretten oluşabilir.

Bir marka kişi, işletme ve firmalara ait olabilir. Markanın sahibi olarak tüm hak ve sorumluluklarını alabilmek için markanın tescil edilmesi gerekir. Aksi takdirde marka adına başka kişi ve işletmeler tarafından gerçekleştirilen eylemlerin önüne geçilemez. Marka adı kullanılarak yasal girişimlerde bulunulamaz.

Marka Tescili Neden Yapılmalıdır?

Tescilli bir markayı, benzer ürün ve hizmetlere sahip diğer firmalar kullanamaz. Marka tescili sayesinde markanın taklit edilmesinin önüne geçilebilir. Markaya ait ürün ve hizmetler taklit edildiğinde marka sahibi yasal haklarını kullanarak sahte ürünlerin toplanmasını isteyebilir. Sahte ürünler sebebiyle markaya verilen zararlar için Cumhuriyet Savcılıklarında suç duyurunda bulunulabilir.

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu madde 148 çerçevesinde; sınai mülkiyet hakkı devredilebilir, miras yolu ile intikal edebilir, lisans konusu olabilir, rehin verilebilir, teminat olarak gösterilebilir, haczedilebilir veya diğer hukuki işlemlere konu olabilir.

Dijital Türkiye Marka Tescili ve Danışmanlık Hizmetleri

Marka tescili, marka sahibinin kanun karşısında tüm hak ve sorumlulukları üstlenmesidir. Sınai Mülkiyet Kanunu ile markaların hakları korunmaktadır. Eğer bir marka tescil edilmezse olumsuz durumlarda hiçbir kanuni haktan faydalanılamaz.

Sunmuş olduğumuz marka tescili ve danışmanlık hizmetlerimiz şu şekildedir:

  • Marka başvurusunda bulunmadan önce yurtiçi ve yurtdışında yer alan tüm markaları kapsayacak şekilde marka ön araştırmasında bulunuyoruz.
  • Türk Patent ve Marka Kurumuna sunmak üzere marka dosyasını titizlikle hazırlıyoruz.
  • Sizin adınıza marka başvurusu yapıyoruz ve marka tescili sonuçlanana kadar işlemleri takip ediyoruz.
  • Marka yenileme, adres ve unvan değişikliği yapma, devir ya da lisans sözleşmesi hazırlama gibi durumlarda Türk Patent ve Marka Kurumuna başvurarak işlemlerinizi takip ediyoruz.
  • Marka izleme sürecine başlayarak benzer markalar resmi marka bülteninde yayına çıktığında hak sahibini bilgilendiriyoruz.
  • Marka hukuku danışmanlık hizmeti veriyoruz.